Przeglądy ppoż. w Warszawie

Jeśli prowadzisz biznes lub masz obowiązek dbać o bezpieczeństwo w obiekcie, którym zarządzasz to wiesz, jak ważne jest regularne przeprowadzanie przeglądów ppoż. To nie tylko wymóg prawa, ale także inwestycja w bezpieczeństwo Twojego przedsiębiorstwa i pracowników czy mieszkańców osiedla.

Nasza firma oferuje profesjonalne przeglądy ppoż. w Warszawie, które pozwalają na sprawdzenie stanu technicznego i bezpieczeństwa elementów infrastruktury przeciwpożarowej. Dzięki naszym usługom masz pewność, że budynek jest wykonany i obsługiwany zgodnie z przepisami prawa, a wszelkie zagrożenia pożarowe zostaną szybko i skutecznie wykryte oraz usunięte.

Dobrowolne Czy Obowiązkowe Przeglądy Ppoż W Warszawie

Nie tylko w Warszawie – przeglądy ppoż. są obowiązkowe, a zakres i częstotliwość ich wykonywania regulują przepisy prawa. Podstawą jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), z którego dowiadujemy się, że:

  • kontrole techniczne w budynkach należy wykonywać przynajmniej raz do roku,
  • przeglądy powinny obejmować wszystkie elementy infrastruktury przeciwpożarowej, w tym detektory ognia i dymu, systemy oddymiające, gaśnice, hydranty czy instalacje tryskaczowe.

Co do przeglądu gaśnic i innych urządzeń służących do gaszenia ognia zastosowanie mają też rekomendacje producentów, jak również Polskie Normy odpowiednie dla danej grupy produktów.

Przeglądy Instalacji Przeciwpożarowej W Naszym Wykonaniu

Zależy nam nie tylko na tym, żeby przegląd był zgodny z przepisami prawa, ale też przeprowadzony z korzyścią dla inwestora. Dlatego gwarantujemy elastyczne dopasowanie się do Twoich potrzeb i – w miarę potrzeb – kompleksową realizację zadania. Polega ona na przeprowadzeniu szeregu testów w centralach pożarowych, sprawdzeniu wszystkich elementów systemu, modułach wejść i wyjść, bramach ppoż., klapach i innych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonowania obiektu w razie pojawienia się oraz rozprzestrzeniania ognia.

Zdajemy sobie też sprawę z tego, że każdy obiekt ma inne potrzeby, wyzwania i zagrożenia, wiec nasze usługi są idealnie dopasowane do charakterystyki danego miejsca.

Przeglądy Ppoż W Naszym Wykonaniu – Zaufany Zespół

W naszej pracy wykorzystujemy najnowocześniejsze metody oraz sprzęt, aby zapewnić naszym klientom najlepsze wyniki. Przeglądy instalacji przeciwpożarowej w Warszawie obejmują między innymi kontrolę stanu dróg ewakuacyjnych, instalacji przeciwpożarowychsystemów alarmowych, a także analizę materiałów wykorzystanych w budowie. Szczegółowy zakres prac jest dyktowany przez wymogi prawne, o których wspomnieliśmy wyżej. Znamy je i śledzimy ewentualne zmiany czy nowelizacje na bieżąco, dlatego możesz czuć się bezpiecznie oraz pewnie.

Dzięki naszym usługom masz pewność, że Twój obiekt jest w pełni zabezpieczony przed zagrożeniami pożarowymi. Oferujemy kompleksową analizę każdego obiektu oraz wskazujemy na potencjalne zagrożenia i sposoby ich likwidacji. Zapoznaj się także z ofertą ekspertyzy ppoż

Masz pytania? Skontatuj się z nami!